Pozvánka - Den dětí

 

 

Zveřejněno: 17. 5. 2023

Poděkování za pomoc

Vážíme si každé pomoci, která se nám dostane,


 a proto bychom touto cestou rádi poděkovali panu Martinu Košťálovi, za pomoc s mechanizací při provádění lesnických prací.

Naše díky patří i LČR za darování materiálu ke stavbě Májky.

 

Zveřejněno: 15. 5. 2023

Velikonoční besídka

Zelený čtvrtek je v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře již tradičně spojen s Velikonoční besídkou


Ani v letošní roce nebyla tato dlouholetá tradice porušena. Letos přijal naše pozvání i hejtman Plzeňského kraje pan Rudolf Špoták a další milí hosté.

Za podpory zaměstnanců si klienti připravili bohatý kulturní program, jehož hlavním motem bylo: “Jaro je tady!“. Jarní energie a veselí vyzařovala z většiny vystoupení, které si uživatelé služeb přichystali pro pozvané hosty, rodiče a ostatní přátelé Domova. K vidění byli pohádky: Jak zajíček hledal velikonoční vajíčka, Karkulka. Dramatizace: Švejk. Tance: k písni Malý Princ, Děti ráje, Holky z naší školky, Oheň a voda, energická Zumba nebo veselý tanec slepic. Diváci se mohli pobavit u vystoupení Haliny Pawlovské v podání Libora na téma Coronavir. Nezapomnělo se ani na tradiční pásmo básniček, které byly věnovány nejen nadcházejícím Velikonocům, ale oslavě a přivítání jara jako takového.

Diváci ocenili výkony všech účinkujících potleskem a také sladkou nadílkou. Hostům a partnerům patří poděkování za spoustu dárků, které nám přispěly k bohaté Velikonoční nadílce.

 

Zveřejněno: 6.4.2023