Kralovický podzim 2022

Kralovický podzim 2022 -  Spolu je nám hej

Rozloučení s prázdninami

Loučení s prázdninami patří k tradičním akcím, které Domov pořádá pro své uživatele. Letošní akce proběhla opět s velkým úspěchem dle spokojených výrazů zúčastněných. Počasí se nám vydařilo na jedničku za což jsme byli moc rádi, jelikož celá akce probíhala ve venkovních prostorách Domova.


Jako první jsme mohli shlédnout hasičský vůz profesionálních hasičů z Tachova, kteří nás navštívili poněkolikáté. Uživatelé si mohli vyzkoušet části výstroje a potěžkat náčiní, se kterým profesionálové zasahují například u spadlých stromů přes silnici nebo vyprošťují osoby při dopravních nehodách. Klienti byli seznámeni s pravidly požární ochrany a bezpečnosti při používání elektro přístrojů, a to formou přizpůsobenou potřebám našich klientů. Kdo měl zájem mohl si vyzkoušet svou dovednost s hasičskou proudnicí.


Novinkou letošní akce byla ukázka canessterapie. Navázali jsme spolupráci s paní Stránskou, která se canesterapií zabývá. Uživatelé pozitivně reagovali na psí kamarády Huga, Lukáše i Nastěnku. Díky pozitivním reakcím našich uživatelů, jsme rozhodnuti pokračovat ve spolupráci. Další součástí programu byly soutěže v neobvyklých disciplínách jako například pojídání sladkostí uvázaných na provázku, kličkování mezi kuželi s přenášením postaviček na tácku atd. Odměnou za soutěžení byly sladkosti, které nám darovala Jednota Tachov.

Pomyslnou třešničkou na dortu byla diskotéka, která neodmyslitelně patří ke každé obdobné akci, kterou pro uživatele připravujeme. Ty největší hudební pecky nám přijeli zazpívat a zahrát pan Pavel Novohradský se svým doprovodem. Atmosféra byla skvělá, všichni se dobře bavili, zpívali, tančili. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Věřím, že si klienti užili celou akci a odnesli si spoustu zajímavých zážitků.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění a realizaci celé akce: Sdružení obcí Lučina za zapůjčení stanů a pivních setů, Hasičskému záchrannému sboru Tachov, paní Stránské za zprostředkování canisterapie, Jednotě Tachov za poskytnuté sladké odměny pro klienty, panu Pavlu Novohradskému a jeho týmu. Ceníme si toho, že všichni se nám věnovali s plným nasazením a citlivě se přizpůsobili potřebám a schopnostem uživatelů Domova.

V neposlední řadě patří díky i všem zaměstnancům, kteří se na přípravě a průběhu celé akce podíleli.

 

Eva Bartošová
sociální pracovnice

Slavnosti Petra a Pavla

Na Milířích se uskutečnily Petropavlovské slavnosti.

Návštěva u donátorů

Navštívili jsme naše donátory - děkujeme za podporu!

Přípravný hokej

Účast na přípravném hokejovém utkání.