Děkujeme za podporu!!!

Vážení přátelé,

děkuji Vám za podporu klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře. Vaše podpora nám pomohla v této velmi těžké době zajistit pro naše klienty krásné Vánoce. Budeme moci společně u stromečku, pod kterým je díky Vám mnoho dárků, zapomenout na obtíže dnešní doby. Naši klienti budou bohužel letos s ohledem k maximální prevenci před nákazou onemocnění Covid-19 trávit Vánoce v našem Domově. Budou se však mít díky Vaší pomoci krásně.

Děkujeme Družstvu Jednota Tachov za mnoho cukrovinek, Pokrývačství Klika za krásný stromek i s ozdobami, firmě p. Libora Morgensteina za zajištění pitného režimu pro klienty, obci Milíře za úžasný X BOX ONE S, ČSSZ za dárky pomáhající při aktivizačních činnostech, ZUŠ Tachov za USB s koledami, které navodí tu správnou atmosféru. Veliké díky patří také žákům ZŠ Zárečná Tachov, kteří předali finanční dar téměř 17 000 Kč. Jejich daru si nesmírně vážíme, jejich pomoc je obrovským příkladem pro všechny. Děkujeme také dárcům, kteří poslali dárky prostřednictvím akce Daruj hračku, a splnili všem našim klientům jejich přání, nikdo u nás nezůstane na Štědrý den bez dárečku smutný.

Děkuji Vám všem nejen za klienty, Vaše pomoc je pro mne osobně i všechny zaměstnance krásným Vánočním dárkem, neboť nás naplnila vírou, že společně dokážeme překonat všechny překážky a vše se v dobré obrátí.

Přeji všem krásné Vánoce plné pohody a klidu.

Blanka Šmichová

Přišel k nám Mikuláš

Stejně jako každý rok, také letos k nám zavítal Mikuláš.