Tradiční vítání léta

Jako každý rok také letos jsme v našem Domově přivítali léto.  

Návštěva hlavního města

Nedávno jsme navštívili naši stověžatou matičku - hlavní město Praha. 

Výlet do ZOO

Vážení přátelé,

rádi bychom touto cestou poděkovali firmě KDK Automotive Czech, s.r.o. Tachov za podporu klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře.


Finanční dar, který poskytla, nám umožnil zajistit pro klienty nezapomenutelné zážitky z plzeňské ZOO. Strávili jsme zde krásnou neděli. Klienti měli možnost poznat zblízka zvířata, která znají pouze z televize a knih.

Děkujeme, každé podpory si opravdu vážíme.

Přejeme všem krásné léto plné sluníčka a pohody.

Jarní besídka

Netradičně po Velikonocích 26. 4. jsme se sešli ve společenské místnosti Domova, abychom se příjemně naladili na nadcházející období jara.


Naši klienti spolu se zaměstnanci měli připravený program, který obohatili svými vystoupeními i pozvaní studenti tachovského gymnázia. Celý program byl tematicky laděný jarem a Velikonoci a všichni odcházeli plni dojmů a příjemných pocitů ze zhlédnutých vystoupení.

 

Eva Bartošová

sociální pracovnice