Pálení čarodějnic

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře má ve svém programu boj proti sociálnímu vyloučení, jeho součástí je udržování povědomí o tradičních svátcích a lidových zvycích.

Vydařené Velikonoce

Letošní Velikonoce nás velmi překvapily. Čím? Za poslední roky opravdu neobvykle studeným jarním počasím.

Divadlo

Již v roce 2016 jsme navázali kontakt s ochotnickým spolkem Divoch za Stříbra, nejprve u nás zahráli pohádku Majdalenka za mlejna.

Masopustní veselí

V sobotu 25. 2. 2017 se milířští občané navrátili v čase a přihlásili se k tradiční lidové veselici – masopustu.

Jak jsme fandili

Již několikrát jsme přivítali hráče klubu HC Škoda Plzeň v našem Domově, vždy na nás velmi pozitivně zapůsobili.