Máme svého anděla

Krásný dar byl předán uživatelům služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře v průběhu Andělského dopoledne, které se konalo v Domově 25. 4. 2019. Umělecké kovářství Brož věnovalo Domovu Milíře úžasnou kovovou plastiku Anděla, v nadživotní velikosti a krásné stříbrné barvě.

Její předání bylo provázeno kulturním programem. V průběhu dopoledne vystoupili se svým pásmem uživatelé služeb, k vidění bylo taneční vystoupení Námořník, o dobrou náladu a úsměv se postarala scénka Potkali se dva a nakonec byli všichni diváci dojati při dramatizaci Drákula. Romantické prostředí zahrady Domova ještě více umocnilo skvělý výkon účinkujících. Součástí programu byla ukázka kovářského umění. Kovář Dmitrij Romaniuk, pocházející z Doněcké oblasti, seznámil všechny přítomné se svou prací a mnohé nechal i činnost s kovadlinou, výhní a kladivem vyzkoušet.
Slavnostní okamžik nastal, když autoři sochy pan Jiří Brož a pan Dmitrij Romaniuk předali Anděla milířským. Požehnat ji přišel také farář Církve československé husitské Tomáš Procházka. Všichni přítomní se spojili v kruh a došlo tím nejen k propojení fyzickému ale zejména duševnímu, pocítili jsme vlnu přátelství a odhodlání vzájemně si pomoci.

Anděl je umístěn v zahradě Domova a stal se velmi výrazným symbolem Domova. Je pro nás všechny (uživatele služeb i zaměstnance) nejen krásným dekoračním prvkem ale také symbolem lásky , pomoci a naděje, která jsou pro všechny velmi potřebné.

Velké poděkování za výjimečný dar patří Uměleckému kovářství Brož a také společnosti MEA Metal applications, která zajistila bezplatně povrchovou úpravu pozinkováním. Jsme velmi rádi za krásný prvek, který přispěje, aby uživatelé služeb prožili svůj život v důstojném a příjemném prostředí.

Zelený čtvrtek na Milířích

Zelený čtvrtek je v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře již tradičně spojen s Velikonoční besídkou, ani v letošní roce nebyla tato dlouholetá tradice porušena. Na akci se pilně a dlouhodobě připravovali všichni uživatelé služby Domova Milíře.

S podporou zaměstnanců Domov vyzdobili a nachystali krásný kulturní program, jehož hlavním motem bylo: “Jaro je tady!“. Jarní energie a veselí vyzařovala ze všech písniček, básniček, tanců i pohádek, které si uživatelé služeb secvičili pro pozvané hosty, rodiče a ostatní své blízké. K vidění byli Tanec neposlušných květinek, energická Zumba, Tanec čarodějnic, ukázka z Labutího jezera, všichni se srdečně zasmáli při parodii na známou pohádku Popelka. Nezapomnělo se ani na tradiční pásmo písniček a veršů, které byly věnovány nejen nadcházejícím Velikonocům, ale oslavě a přivítání jara jako takového. Velikonoční tradice ze vzdálené Ameriky přišli představit pohádkou Bob a Bobek, české zvyky hájilo vystoupení Já jsem muzikant a také poetická pohádka O vrbě. 

Přátelská atmosféra a pohoda, která vyzařovala ze všech účinkujících, se velmi rychle přenesla na všechny diváky snad také díky krásnému jarnímu počasí. Diváci ocenili výkony všech účinkujících potleskem a také sladkou nadílkou. Hostům a partnerům patří obrovské poděkování za spoustu dárků, které nám udělali úžasnou Velikonoční nadílku.

Nabídka práce

V současné době nabízíme následující pracovní pozice:

Návštěva hejtmana Plzeňského kraje

Dne 14.12.2018 k nám zavítal na návštěvu hejtman Plzeňského kraje pan Josef Bernard.