Odlehčovací služba

Poslání sociální služby

Posláním pobytové odlehčovací služby v Domově Milíře je krátkodobá pomoc a podpora rodinám pečujícím o osoby s mentálním postižením, která spočívá v umožnění odpočinku pro rodiče pečující, kteří si budou moci na určitý čas ulevit od nepřetržité náročné péče o osobu s postižením, vyřídit si nezbytné záležitosti s jistotou, že o jejich blízkého je odborně a spolehlivě postaráno.

 

Komu je služba určena?

Služba je určena osobám od 3 do 18 let věku se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením a kombinovanými vadami, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde o osoby, kterým tuto pravidelnou pomoc zajišťují jejich nejbližší v jejich přirozeném prostředí, a na určitou dobu potřebují pomoc poskytovatele sociální služby.

Můžeme odmítnout uzavřít smlouvu pokud:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení),
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci; nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Kapacita služby, doba poskytování služby

Celková kapacita sociální služby jsou 2 lůžka.

Služba je poskytována v předem dohodnutých termínech v pracovních dnech, o víkendech a státních svátcích. Doba poskytování sociální služby je vždy na dobu určitou. Přesná doba je stanovena smlouvou. Minimální doba pobytu je jeden týden, maximální doba pobytu je jeden měsíc.

 

Co Vám poskytneme?

Domov zajišťuje služby v souladu se zákonem o sociálních službách, konkrétně:

 • ubytování (včetně souvisejících služeb, tj. zajištění úklidu, praní a žehlení ložního a osobního prádla a oblečení),
 • stravování,

- poskytnutí stravy,

- pomoc při zajištění stravy,

 • poskytování péče,

- pomoc při úkonech sebeobsluhy a sebepéče dle aktuální míry závislosti na pomoci,

- pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek,

- pomoc při přesunu na lůžku, z/do vozíku, příp. dopomoc při pohybu s kompenzační pomůckou,

- pomoc při úkonech osobní hygieny,

- pomoc při zajištění základní péče o vlasy a nehty,

- pomoc při použití WC,

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně-terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • V Domově jsou přítomny všeobecné zdravotní sestry zajišťující základní zdravotnické služby (dopomoc při podávání léků, měření fyziologických hodnot – např. hladiny cukru, teploty apod.).
 • Domov může poskytnout tzv. fakultativní činnosti, tzn. služby nad rámec základních činností. Tyto činnosti jsou hrazené dle aktuálního sazebníku.

 

Jak zažádat o přijetí?

 • Kontaktujte nás
 • na telefonu: 606 616 580 (provolba 85), 737 491 401 ( sociální pracovnice Eva Bartošová, DiS),
 • prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • osobně Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, č.p.193, 347 01 Milíře Po - Pá od 7:00 do 14:30
 • Zájemci o odlehčovací službu si musí podat písemnou žádost, kterou Vám předáme osobně, prostřednictvím e-mailu, nebo je možné její stažení z našich stránek. K žádosti povinně zájemce doloží posudek o zdravotním stavu zájemce vyhotovený praktickým lékařem (ne starší 1 měsíce), popřípadě další lékařské zprávy (neurologie, psychiatrie, atd.).
 • Sociální pracovnice následně provádí jednání se zájemcem. Domov vede evidenci žádostí.

 

Sazebník úhrad za služby

Výše úhrady za ubytování a stravu

Úhrada za stravu – částka, ve výši stanovené stravovací jednotky, včetně režijních (provozních) nákladů souvisejících s přípravou a dopravou stravy dále „stravovací jednotka“

 1. celodenní strava vč. mixované, kašovité a tekuté stravy v rozsahu 3 hlavních jídel, pro osoby do 18 let, celková úhrada za celodenní stravu činí 193,- Kč / den,

Úhrada za ubytování-zahrnuje topení, vodu, ohřev vody, základní spotřeba energie, úklid, praní prádla, drobné opravy v domácnostech dále jen „úhrada za ubytování.“ Celková úhrada za ubytování je 305,- Kč/ den.

Úhrada za péči-se hradí za realizované výkony dle skutečného času jejich realizace.

Fakultativní služby-organizace poskytuje na základě potřeb a požadavků uživatelů následující fakultativní služby:

Umístění a provozování elektrospotřebiče za úhradu (zvýšené náklady na elektrickou energii):

 1. a) Televizor LED měsíční úhrada 109 Kč.
 2. b) Televizor Plasma měsíční úhrada 766 Kč.
 3. c) Rychlovarná konvice měsíční úhrada 75 Kč.
 4. d) Elektrická dečka měsíční úhrada 181 Kč.
 5. e) Počítač, notebook, tablet měsíční úhrada 82 Kč.
 6. f) Lednice 40-80 l měsíční úhrada 109 Kč.
 7. g) Mikrovlnná trouba měsíční úhrada 41 Kč.
 8. h) Zvlhčovač vzduchu měsíční úhrada 55 Kč.

V případě, že elektrospotřebič je majetkem uživatele, koncesionářský poplatek a revize spotřebiče si hradí každý uživatel sám, popř. za pomoci rodiny.

Při předem ohlášeném pobytu mimo zařízení se vrací poměrná část úhrady

za stravu:

celková vratka činí 125,50 Kč / den,

Uživatel má možnost stravu podávanou zařízením předem odhlásit, a to celodenní do 12:00 hod. pracovního dne předcházejícímu dni, kdy stravu uživatel nechce nebo má plánovanou nepřítomnost. Stravu je možno odhlásit u vedoucích úseků nebo sociální pracovnice. Jednotlivé druhy jídel lze nahradit balíčkem (odběr balíčku je potřeba nahlásit do 8,00 hod předchozího dne). V případě akutní hospitalizace zajistí odhlášení stravy personál Domova bezodkladně.

za fakultativní služby:

V případě souvislé nepřítomnosti delší než 14 dnů je vracena poměrná část úhrady za fakultativní služby.

Za ubytování se při předem ohlášeném pobytu mimo zařízení úhrada nevrací.

 

 

 

Formuláře pro zájemce:

Žádost o přijetí - vyplňuje a podepisuje žadatel

Zdravotní stav zájemce - vyplňuje praktický nebo ošetřující lékař