Pálení čarodějnic

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře má ve svém programu boj proti sociálnímu vyloučení, jeho součástí je udržování povědomí o tradičních svátcích a lidových zvycích.


Jednou z mnoha akcí, které vycházejí z tohoto programu je Pálení čarodějnic. V letošním roce jsme si tento starý rituál také připomněli. Protože nám nepřálo počasí, akci jsme zahájili soutěží o nejhezčí obrázek čarodějnice. Výtvory byly velmi zdařilé, a proto byl každý odměněn sladkostí. Pak jsme vyrobili čarodějnici ze starých věcí, sena, slámy a papíru a už se šlo na pálení. Vše probíhalo pod Májkou, kterou jsme ozdobili a vztyčili již v dopoledních hodinách. Neupalovali jsme žádnou živou čarodějnici, ale figurínu, kterou jsme vyrobili. Hořela moc pěkně, pak přišly na řadu buřtíky, které jsme rozhodně neupálili, naopak krásně do křupava upekli a snědli.  

 

Foto z akce: