Loučení s prázdninami 2016

Dva měsíce prázdninového odpočinku utekly jako voda a za dveřmi je již nový školní rok, Domov Milíře připravil v úterý 30. 8. 2016 pro své klienty Rozloučení s prázdninami.


Krásné počasí pomohlo všem užít si bohatý program, který byl dopoledne naplněn soutěžemi a odpoledne ukázkami práce Celní správy, Hasičského záchranného sboru, diskotékou.

Do netradičních soutěží se zapojila většina obyvatel Domova Milíře, lovily se ryby, vybíraly brambory, házely gumovky, hledal se nejlepší chodníkový malíř. Po obědě navštívili Domov Milíře příslušníci Celní správy Plzeň. Velmi atraktivní bylo pro všechny zúčastněné seznámení se s činností Celní správy, uchvátila nás zejména spolupráce s jejich čtyřnohými pomocníky. Nejvíce jsme obdivovali, jak služební psi vyhledávali omamné látky a nenechali se zmást žádnou nástrahou, kterou jsme jim nachystali.

Páni celníci doplnili ukázky poutavým vyprávěním o své práci a ukázali nám také výstroj a vybavení, které při službě používají. Svou práci nám přišli představit také členové Hasičského záchranného sboru v Tachově, přijeli nám ukázat svou techniku a výstroj. Tachovští profesionální hasiči s naším Domovem spolupracují již delší dobu, vždy si připraví pro nás něco nového - tentokrát to byl kvíz, jehož správným zodpovězením bylo možno získat průkaz hasiče, který držitele opravňoval vyzkoušet si hašení požáru hadicí. S ohledem k teplému počasí jsme hasili nejen imaginární oheň, ale také jsme se příjemně ochladili. Zábavné odpoledne jsme pak završili diskotékou, kterou pro klienty připravil pan Pavel Novohradský. Všichni zpívali, tančili, výborně se bavili, z celého dne si odnesli spoustu zajímavých zážitků.

Děkujeme všem, kteří nám ochotně a bez nároku na zisk pomohli se zajištěním a průběhem celé akce - obci Halže a Sboru dobrovolných hasičů z Halže, kteří zapůjčili a instalovali stan, ve kterém akce mohla proběhnout a užili si ji i ti, kteří nemohou trávit dlouhý čas na slunci. Celní správě Plzeň za velmi zajímavou ukázku jejich práce. Hasičskému záchrannému sboru v Tachově, jehož hasiči vykonávají práci profesionálně a dokáží ji velmi poutavě představit. Panu Pavlu Novohradskému za skvělou zábavu. Ceníme si, že všichni se nám věnovali s plným nasazením a citlivě se přizpůsobili potřebám a schopnostem našich klientů.

  

Foto z akce: