Masopustní veselí

V sobotu 25. 2. 2017 se milířští občané navrátili v čase a přihlásili se k tradiční lidové veselici – masopustu.


Také uživatelé služeb našeho zařízení se velmi rádi zapojili do této velmi příjemné a zábavné aktivity. Příprava byla poměrně náročná - kostýmy jsme chystali několik týdnů dopředu. Průvod začal u nás v našem Domově – čekali na nás strašidla, šaškové, kuchaři i zvířátka, my jsme všechny řádně pohostili a připojili se k průvodu s nevěstou a ženichem, námořníkem, smrtkou a dalšími.

Během průvodu vesnicí jsme zavítali do stavení, obyvatele jsme pobavili, popřáli hodně štěstí a zdraví a na oplátku jsme se nechali tradičně pohostit. Závěr proběhl tradiční masopustní veselicí s tancem v místní restauraci. Akce se velmi vydařila a již dnes doufáme v pokračování milé tradice i příští rok.

  

Foto z akce: