Vítání léta se ZUŠ Tachov

Vítání léta aneb vystoupení žáků ZUŠ Tachov v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře.


Rozezvučet Domov Milíře a přinést dobrou náladu všem klientům bylo cílem žáků Základní umělecké školy Tachov. Přijeli k nám jednoho krásného červnového dne a přivezli s sebou plno krásných písní, skladeb a dokonce i pohádku k již tradičnímu Vítání léta. Během programu se klientům představil dětský sbor, zahráli sólisté na kytaru a flétnu a všechny rozesmálo vtipné pohádkové vystoupení Pan králík. Všem žákům i pedagogům ZUŠ velmi děkujeme za krásný zážitek.

  

Foto z akce: