Mikulášská besídka

Dne 2. 12. 2016 se konala v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, tradiční Mikulášská besídka.


Program byl velmi pestrý, diváci zhlédli výsledky výchovných a aktivizačních činností z oblasti hudební, dramatické i pohybové, zaposlouchali se do tónů vánočních koled, zhlédli několik pohádek,  a jejich oko potěšila taneční vystoupení.

Krásným překvapením bylo hudební vystoupení - píseň Jsi můj pán z muzikálu Drákula zazpívala za klavírního doprovodu  klienta Josefa paní Diana Maříková.  Diváci byli zcela okouzleni výkony všech účinkujících a také obdivovali krásnou vánoční výzdobu, kterou uživatelé služeb spolu se zaměstnanci Domova vytvořili. Atmosféra byla báječná, pro všechny zúčastněné byla nejlepší odměnou za vynaložené úsilí. Dovolte nám touto cestou poděkovat všem, kteří se na besídku přišli podívat a obdarovali naše klienty..

 

Foto z akce: