Mikulášská besídka 2017

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře přivítal v pátek 1. prosince téměř osm desítek hostů. Mezi pravidelnými hosty mikulášské besídky byli představitelé města Tachov i okolních obcí a další významní hosté z regionu. Podpořit předvánoční akci přijeli také senátor Miroslav Nenutil a náměstek hejtmana Zdeněk Honz. 


Pro návštěvníky byl připraven pestrý program prezentující výsledky výchovných a aktivizačních činnosti probíhajících v Domově.  K vidění byla dramatizační vystoupení v podobě stínohry, scénického tance, dramatizace pohádkových příběhů, příběh s detektivní zápletkou, tradiční básničky nebo také pantomima.

Součástí programu byla dále prezentace individuální a skupinové muzikoterapie, která se představila hrou na moderní hudební nástroje Boomwhatchers, zazněla skladba Ave Maria v podání klavíru a flétny. Na vystoupeních se podíleli naši tradiční partneři, kteří se ve spolupráci s klienty Domova připravili vystoupení, student Gymnázia doprovodil hudebně pohybové vystoupení děvčat, slečna Diana Maříková zazpívala píseň s klavírním doprovodem jednoho z klientů.

Nečekaným obohacením programu byl vstup stříbrského divadelního spolku Divoch, který v závěru své čertovské scénky předal domovu finanční dar ve výši sedmi tisíc na nákup pomůcek a vybavení do keramické dílny. V závěru besídky byla představena zcela nová technika malování, malování světlem, za tónů vánoční písně byla světlem namalována vánoční betlémská scenérie.

Souhrnem měli možnost hosté shlédnout 21 vystoupení, na nichž se aktivně podílelo 35 uživatelů služeb za podpory všech zaměstnanců Domova Milíře.

 

Foto z akce: