Zelený čtvrtek na Milířích

Zelený čtvrtek je v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře již tradičně spojen s Velikonoční besídkou, ani v letošní roce nebyla tato dlouholetá tradice porušena. Na akci se pilně a dlouhodobě připravovali všichni uživatelé služby Domova Milíře.

S podporou zaměstnanců Domov vyzdobili a nachystali krásný kulturní program, jehož hlavním motem bylo: “Jaro je tady!“. Jarní energie a veselí vyzařovala ze všech písniček, básniček, tanců i pohádek, které si uživatelé služeb secvičili pro pozvané hosty, rodiče a ostatní své blízké. K vidění byli Tanec neposlušných květinek, energická Zumba, Tanec čarodějnic, ukázka z Labutího jezera, všichni se srdečně zasmáli při parodii na známou pohádku Popelka. Nezapomnělo se ani na tradiční pásmo písniček a veršů, které byly věnovány nejen nadcházejícím Velikonocům, ale oslavě a přivítání jara jako takového. Velikonoční tradice ze vzdálené Ameriky přišli představit pohádkou Bob a Bobek, české zvyky hájilo vystoupení Já jsem muzikant a také poetická pohádka O vrbě. 

Přátelská atmosféra a pohoda, která vyzařovala ze všech účinkujících, se velmi rychle přenesla na všechny diváky snad také díky krásnému jarnímu počasí. Diváci ocenili výkony všech účinkujících potleskem a také sladkou nadílkou. Hostům a partnerům patří obrovské poděkování za spoustu dárků, které nám udělali úžasnou Velikonoční nadílku.Foto z akce: