Den otevřených dveří se povedl

 

V sobotu 30. listopadu 2019 se otevřel Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, pro širokou veřejnost, a tak mohla do detailu poznat jeho činnost.


Pro návštěvníky akce byl připraven bohatý program, mohli se seznámit při výkladu odborných zaměstnanců s poskytovanými službami, prohlédnout si prostory Domova, shlédnout výsledky aktivizačních činností a hlavně svátečně se naladit při vystoupení klientů. Celá akce byla pojata v duchu nastávajícího vánočního období, Domov Milíře již plně dýchá atmosférou Adventu. Interiér i venkovní prostory Domova jsou krásně vyzdobeny. Při vystoupení klientů bylo možno nahlédnout do průběhu příprav na Štědrý večer u Spejbla a Hurvínka nebo se rozněžnit při tanci Vánočních andělů. Vyvrcholením Dne otevřených dveří bylo rozsvícení Vánočního stromu za tónů koled, které si společně zazpívali všichni účastníci akce. Velké poděkování patří náměstkovi hejtmana pro oblast sociálních věcí panu Zdeňku Honzovi za účast a podporu celé akce.

Foto z akce: