Poděkování firmě Tesco

V rámci aktivizačních a výchovných činností se snažíme o snižování závislosti uživatelů služeb připravujeme je na samostatné bydlení, snažíme o upevňování návyků, co se týče přípravy studených a teplých pokrmů v rozsahu běžné sebeobsluhy.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře zaslal žádost o získání finančních prostředků nadaci NROS „Vy rozhodujete, my pomáháme“, prostřednictvím nákupních řetězců Tesco pro podporu projektu: “Vybudování nové kuchyňky“. Náš Domov byl úspěšný a díky podpoře veřejnosti jsme získali částku 16 000 Kč. Projekt byl realizován dle původního záměru. Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za příspěvek, který nám umožnil zbudovat pro klienty novou kuchyňku a tím se mohla obohatit nabídka aktivizačních, volnočasových a zejména výchovných činností o činnost podporující samostatnost a vedoucí ke snižování závislosti na službě a zvýšení kvality života. Z nadačního příspěvku společnosti Tesco ve výši 16 000 Kč byla hrazena část nákladů, jejich celková výš překročila 50 000 Kč. Jsme velmi vděčni za pomoc, bez které by nebylo možno zbudování nové kuchyňky realizovat..

Foto: