Dodatek k návštěvnímu řádu

V souvislosti se zamezením šíření onemocnění COVID-19 působeného novým koronavirem SARS-CoV-2 upravujeme s okamžitou účinností podmínky pro návštěvy. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu.


Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu. Cílem tohoto opatření je používání zábrany proti šíření kapánek od nosiče tohoto onemocnění, tak aby se v největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

  • V případě návštěv je nutná ochrana před možnou nákazou: minimálně rouška (případně respirátor FFP2), rukavice, ochranný oděv, ochranný štít, v případě příznivého počasí bude návštěva realizována pobytem ve venkovních prostorách – altán na zahradě, v případě nepříznivého počasí bude kontakt umožněn v návštěvní místnosti, prostory určené pro návštěvy jsou vybaveny dezinfekčními prostředky.
  • Organizace návštěvám poskytne ochranné osobní pomůcky umístěné při vstupu do budovy – jednorázové roušky, ochranný štít, jednorázové rukavice, jednorázové návleky na boty, jednorázový ochranný plášť. Návštěva je povinna použít všechny vyjmenované ochranné prostředky, o správném způsobu jejich použití je poučena. Ochranné prostředky jsou používány po celou dobu návštěvy, jejich oblékání i svlékání probíhá v recepci Domova, kde jsou umístěny nádoby, do nichž jsou použité ochranné prostředky vyhozeny.
  • Při vstupu do budovy Domova vyplní společně se zaměstnanci formulář určený pro návštěvy (Příloha) a poučí ji o nemožnosti volného pohybu po Domově a povinnosti užívat pouze vyčleněné prostory
  • U návštěvy je zaměstnancem organizace- zdravotní sestrou provedeno měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem. V případě teploty nad 37°C, případně projevů respiračních onemocnění je návštěva ukončena, informace je neprodleně předána řediteli organizace nebo vedoucí zdravotního oddělení, o situaci je proveden zápis, návštěva je poučena o nutnosti stav dále řešit.
  • V průběhu návštěvy je důležité dodržovat osobní distanc – vzdálenost 2 metry.
  • Návštěvu zaměstnanec doprovodí do míst určených pro setkání (altán zahrady, návštěvní místnost) a přivede klient- a/-ku pro níž je návštěva určena.
  • Návštěva může předat klientům balíčky s osobními věcmi, potravinami. V rámci prevence apelujeme na dodržování interních zásad: veškeré zakoupené potraviny ponechejte alespoň tři dny uchovány doma a je-li to možné, obal vydezinfikujte, nenoste rychle se kazící potraviny, hotová jídla a velké množství ovoce.
  • Po ukončení návštěvy jsou zaměstnancem dezinfikovány prostory, v nichž návštěva proběhla.
  • Prosíme rodinné příslušníky, aby svou návštěvu oproti běžné praxi vždy předem ohlásili: paní Evě Bartošové, sociální pracovnici - telefon 737 491 401 nebo zdravotní sestře 606 616 580 (klapka 81).
  • Povolujeme návštěvu pouze 2 osobám u osoby v daném čase.

Věříme, že díky preventivním opatřením a spolupráci zůstaneme nákaze všichni ušetřeni a odvrátíme možné tragické následky.

 

 

 

V Milířích, 7. 5. 2020                                                             Blanka Šmichová