Povolení návštěv (2)

Od 25. května 2020 je možné navštívit klienty v našem Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře. V souvislosti s návštěvami byla dle pokynů MPSV ČR a MZ ČR zpracována pravidla pro návštěvy v našich zařízeních. Pravidla jsou popsána v Dodatku k návštěvnímu řádu.

Děkujeme za pochopení a dodržování vydaných pravidel k ochraně všech.