Vítání léta

Po dlouhé době jsme se opět s radostí setkali na akci našeho Domova ,,Vítání léta“, která proběhla dne 26. 6. 2020 za krásného letního počasí na naší zahradě. Byl připraven pestrý program s pirátskou tématikou. Uživatelé měli možnost si vyrobit pirátské atributy a plnit zábavné úkoly. Velké nadšení vzbudilo hledání pokladu a následné vykopání sladké odměny. Společně jsme si užili příjemnou atmosféru, malování na obličej, opékání buřtů a nechyběla všemi netrpělivě očekávaná diskotéka.

Naše poděkování patří Jednotě Tachov, která podpořila akci výborným občerstvením a zajistila sladkou odměnu v podobě pirátského pokladu. Za krásnou diskotéku děkujeme týmu pana Pavla Novohradského, který pomohl vytvořit přátelskou atmosféru a přispěl tak k úspěchu celé akce.

 

Foto z akce: