Loučení s prázdninami

V pondělí 31. 8. jsme se společně rozloučili s letošními prodlouženými prázdninami.

Počasí se nám vydařilo na jedničku a za to jsme byli moc rádi, jelikož celá akce probíhala ve venkovních prostorách Domova. Jako první jsme mohli shlédnout výstroj a výzbroj profesionálních hasičů z Tachova, kteří nás navštěvují pravidelně a pokaždé nás seznámí s dalšími činnostmi své profese. Uživatelé si mohli vyzkoušet přilby a taky potěžkat náčiní, se kterým profesionálové zasahují například u spadlých stromů přes silnici nebo vyprošťují osoby při dopravních nehodách. A velkým překvapením letos bylo vystoupení kouzelnice. Celé představení bylo poutavé a obrovské nadšení sklidilo kouzlení s balónky, ze kterých pod rukama kouzelnice vznikala zvířátka, květiny a další a další. Navštívili nás také dobrovolní hasiči z Halže, kteří si pro naše klienty připravili disciplínu zvanou sestřelení terče proudem vody. Každý si s nadšením vyzkoušel svou dovednost s hasičskou proudnicí. Pomyslnou třešničkou na dortu byla diskotéka, která neodmyslitelně patří ke každé obdobné akci, kterou pro uživatele připravujeme. Ty největší hudební pecky nám přijelo zazpívat a zahrát DUO DM BAND Diany Maříkové a Martina Liebla. Atmosféra byla skvělá, všichni se dobře bavili, zpívali, tančili. Věřím, že si klienti užili celou akci a odnesli si spoustu zajímavých zážitků.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám ochotně a bez nároku na honorář pomohli se zajištěním a realizací celé akce - obci Chodský Újezd za zapůjčení stanů a pivních setů, Hasičskému záchrannému sboru Tachov a díky patří také Dobrovolným hasičům z Halže a duu DM Band. Ceníme si toho, že všichni se nám věnovali s plným nasazením a citlivě se přizpůsobili potřebám a schopnostem uživatelů Domova.

V neposlední řadě patří díky i všem zaměstnancům, kteří se na přípravě a průběhu celé akce podíleli.