Poděkování firmě Tesco

První, ale rozhodně jeden z největších dárků k Vánocům obdrželi klienti Domova Milíře již v závěru měsíce září. Dárek byl tak veliký, že by se nevešel ani pod ten největší vánoční strom.

Společnost Tesco prostřednictvím grantového programu VY ROZHODUJETE MY POMÁHÁME pomohla s vytvořením nové šatny pro 27 klientů Domova Milíře. Vytvořením nové šatny je usnadněna sebeobsluha jednotlivých klientů, kteří jsou znevýhodněni z důvodu střední a těžké mentální retardace. Prostory šatny byly stavebně upraveny (oprava zdiva, výmalba, výměna podlahové krytiny, vybaveny novým nábytkem a celý prostor byl zútulněn pomocí krásných dekorací, které pomohou klientům s orientací. Podpora klientů v samostatnosti při sebeobsluze je jedním z významných prvků pro zapojení se do běžného života. Z nadačního příspěvku společnosti Tesco ve výši 10 000 Kč byla hrazena část nákladů, jejich celková výš překročila 60 000 Kč. Jsme velmi vděčni za pomoc, bez které by nebylo možno zbudování nové šatny realizovat.