Výlet do ZOO

Vážení přátelé,

rádi bychom touto cestou poděkovali firmě KDK Automotive Czech, s.r.o. Tachov za podporu klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře.


Finanční dar, který poskytla, nám umožnil zajistit pro klienty nezapomenutelné zážitky z plzeňské ZOO. Strávili jsme zde krásnou neděli. Klienti měli možnost poznat zblízka zvířata, která znají pouze z televize a knih.

Děkujeme, každé podpory si opravdu vážíme.

Přejeme všem krásné léto plné sluníčka a pohody.