Poděkování společnosti Lear

Domov navázal spolupráci s firmou Lear. Spolupráce byla podpořena návštěvou představitelů firmy v naší organizaci, při této příležitosti obdrželi klienti výtvarné potřeby, které využijí k rozvoji svých zájmů.

Touto cestou bychom si dovolili poděkovat a budeme se těšit na další vzájemnou spolupráci.

Velmi si vážíme každé podpory a spolupráce, která nám dává najevo smysl naší práce.

Děkujeme


Eva Bartošová, DiS.

sociální pracovnice


Zveřejněno: 15.6.2023