Letos slavíme 30 let

V životě člověka znamenají třicetiny jeden z mnoha malých mezníků, zatímco třicet let od vzniku Domova znamená mnoho let vynaloženého úsilí, odborné práce, trpělivosti a lásky všech zaměstnanců, kteří svoji práci dělají, jak nejlépe dovedou, a to se odráží na kvalitě poskytované služby a spokojenosti klientů.

Takové jubileum si zaslouží pořádnou oslavu, a přesně taková se konala v pátek 22. září v prostorách Domova. Oslavy 30. výročí se zúčastnila celá řada hostů: náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř, ředitelé Domovů sociálních služeb, zástupci spřátelených institucí, bývalí i současní zaměstnanci spolu s klienty Domova a dalšími hosty, kteří podpořili celou akci.

Pracovníci Domova společně s klienty připravili bohatý program. Část programu se odehrávala ve společenské místnosti Domova. Zahájení se ujala paní ředitelka a dále jsme mohli vyslechnout i několik slavnostních proslovů, následně všichni přítomní zhlédli čtyři představení. Všechna se velmi líbila a byla oceněna velkým potleskem. O největší pobavení publika se zasloužilo vtipně pojaté zpracování pohádky Popelka.

Druhá část proběhla ve venkovních prostorách Domova, kde bylo slavnostně otevřeno nové venkovní hřiště s herními a cvičícími prvky. Nechyběl ani obrovský dort, diskotéka a další doprovodný program, který malinko ovlivnilo nepříznivé počasí i přes jeho nepřízeň se akce velmi zdařila. Každý z návštěvníků si mohl odnést nejen zážitky, ale i drobný upomínkový předmět.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům a dárcům. Velice si vážíme každé pomoci, kterou využíváme ke zkvalitnění života našich klientů.Zveřejněno: 2.10.2023