O našem domově

   Základní údaje, poslání, cíle a zásady poskytovaných sociálních služeb, okruh osob, jimž jsou služby určeny a další informace o našem Domově.čtěte více

Život v Domově

    Nedílnou součástí poskytované sociální služby v našem Domově je výchovně vzdělávací činnost, které věnujeme poměrně značný prostor.čtěte více

Pro  zájemce

   Informace ohledně ubytování, stravy, poskytovaných službách a mnoho dalších informací, které v případě zájmu o naše služby potřebujete vědět. čtěte více

Aktuálně

Vážení přátelé,


     rádi bychom Vám představili náš Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj. Domov je situován v malé obci Milíře, osm kilometrů západně od města Tachova, v krásné přírodě CHKO Český Les. 

Služeb zařízení může využít až 65 osob (mužů i žen ve věku od 3 do 40 let) s mentálním postižením nebo s mentálním postižením s přidruženými vadami pohybového či smyslového aparátu nebo jejich kombinace. Domov není pouze místem, kde je poskytována zdravotní péče a úkony péče o vlastní osobu, ale snaží se své klienty aktivizovat, nabízet uživatelům služeb smysluplné využití volného času a jeho přínosné využití. Velká pozornost je věnována aktivizačním a výchovným činnostem, pro uživatele služeb je přichystána široká nabídka činnostních aktivit (pohybová, hudební, výtvarná a dramatická činnost, činnost v keramické dílně, příprava k péči o domácnost, snoezellen, muzikoterapie), v nichž mohou realizovat a rozvíjet své schopnosti a zájmy.

Klademe důraz na zachování a rozvoj fyzických, duševních a smyslových schopností, naše úsilí směřuje k posilování jejich vlastních dovedností, k rozvoji a k udržení jejich soběstačnosti. Aktivně se spolupodílíme na veřejném životě regionu, který obohacujeme celou řadou společenských a kulturních akcí, spolupracujeme s mnoha organizacemi regionu a snažíme se o změnu přístupu veřejnosti ke zdravotně postiženým.

Naším cílem je vytvořit klientům důstojné podmínky ke spokojenému životu, usilovat o získání, obnovení či posílení samostatnosti klientů, prohlubovat jejich znalosti a dovednosti, rozvíjet sociální kontakt s mladými lidmi bez postižení a pomoci jim zapojit se a integrovat do běžného života společnosti.

Organizace je založena za účelem poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.