Poděkování firmě Tesco

První, ale rozhodně jeden z největších dárků k Vánocům obdrželi klienti Domova Milíře již v závěru měsíce září. Dárek byl tak veliký, že by se nevešel ani pod ten největší vánoční strom. 

Společnost Tesco prostřednictvím grantového programu VY ROZHODUJETE MY POMÁHÁME pomohla s vytvořením nové šatny pro 27 klientů Domova Milíře. Vytvořením nové šatny je usnadněna sebeobsluha jednotlivých klientů, kteří jsou znevýhodněni z důvodu střední a těžké mentální retardace. Prostory šatny byly stavebně upraveny (oprava zdiva, výmalba, výměna podlahové krytiny, vybaveny novým nábytkem a celý prostor byl zútulněn pomocí krásných dekorací, které pomohou klientům s orientací. Podpora klientů v samostatnosti při sebeobsluze je jedním z významných prvků pro zapojení se do běžného života. Z nadačního příspěvku společnosti Tesco ve výši 10 000 Kč byla hrazena část nákladů, jejich celková výš překročila 60 000 Kč. Jsme velmi vděčni za pomoc, bez které by nebylo možno zbudování nové šatny realizovat.

 

Foto z akce:

Povídání nejen o medvědech

V pondělí 31. 8. jsme se společně rozloučili s letošními prodlouženými prázdninami.

Počasí se nám vydařilo na jedničku a za to jsme byli moc rádi, jelikož celá akce probíhala ve venkovních prostorách Domova. Jako první jsme mohli shlédnout výstroj a výzbroj profesionálních hasičů z Tachova, kteří nás navštěvují pravidelně a pokaždé nás seznámí s dalšími činnostmi své profese. Uživatelé si mohli vyzkoušet přilby a taky potěžkat náčiní, se kterým profesionálové zasahují například u spadlých stromů přes silnici nebo vyprošťují osoby při dopravních nehodách. A velkým překvapením letos bylo vystoupení kouzelnice. Celé představení bylo poutavé a obrovské nadšení sklidilo kouzlení s balónky, ze kterých pod rukama kouzelnice vznikala zvířátka, květiny a další a další. Navštívili nás také dobrovolní hasiči z Halže, kteří si pro naše klienty připravili disciplínu zvanou sestřelení terče proudem vody. Každý si s nadšením vyzkoušel svou dovednost s hasičskou proudnicí. Pomyslnou třešničkou na dortu byla diskotéka, která neodmyslitelně patří ke každé obdobné akci, kterou pro uživatele připravujeme. Ty největší hudební pecky nám přijelo zazpívat a zahrát DUO DM BAND Diany Maříkové a Martina Liebla. Atmosféra byla skvělá, všichni se dobře bavili, zpívali, tančili. Věřím, že si klienti užili celou akci a odnesli si spoustu zajímavých zážitků.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám ochotně a bez nároku na honorář pomohli se zajištěním a realizací celé akce - obci Chodský Újezd za zapůjčení stanů a pivních setů, Hasičskému záchrannému sboru Tachov a díky patří také Dobrovolným hasičům z Halže a duu DM Band. Ceníme si toho, že všichni se nám věnovali s plným nasazením a citlivě se přizpůsobili potřebám a schopnostem uživatelů Domova.

V neposlední řadě patří díky i všem zaměstnancům, kteří se na přípravě a průběhu celé akce podíleli.

 

Foto z akce:

Loučení s prázdninami

V pondělí 31. 8. jsme se společně rozloučili s letošními prodlouženými prázdninami.

Počasí se nám vydařilo na jedničku a za to jsme byli moc rádi, jelikož celá akce probíhala ve venkovních prostorách Domova. Jako první jsme mohli shlédnout výstroj a výzbroj profesionálních hasičů z Tachova, kteří nás navštěvují pravidelně a pokaždé nás seznámí s dalšími činnostmi své profese. Uživatelé si mohli vyzkoušet přilby a taky potěžkat náčiní, se kterým profesionálové zasahují například u spadlých stromů přes silnici nebo vyprošťují osoby při dopravních nehodách. A velkým překvapením letos bylo vystoupení kouzelnice. Celé představení bylo poutavé a obrovské nadšení sklidilo kouzlení s balónky, ze kterých pod rukama kouzelnice vznikala zvířátka, květiny a další a další. Navštívili nás také dobrovolní hasiči z Halže, kteří si pro naše klienty připravili disciplínu zvanou sestřelení terče proudem vody. Každý si s nadšením vyzkoušel svou dovednost s hasičskou proudnicí. Pomyslnou třešničkou na dortu byla diskotéka, která neodmyslitelně patří ke každé obdobné akci, kterou pro uživatele připravujeme. Ty největší hudební pecky nám přijelo zazpívat a zahrát DUO DM BAND Diany Maříkové a Martina Liebla. Atmosféra byla skvělá, všichni se dobře bavili, zpívali, tančili. Věřím, že si klienti užili celou akci a odnesli si spoustu zajímavých zážitků.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám ochotně a bez nároku na honorář pomohli se zajištěním a realizací celé akce - obci Chodský Újezd za zapůjčení stanů a pivních setů, Hasičskému záchrannému sboru Tachov a díky patří také Dobrovolným hasičům z Halže a duu DM Band. Ceníme si toho, že všichni se nám věnovali s plným nasazením a citlivě se přizpůsobili potřebám a schopnostem uživatelů Domova.

V neposlední řadě patří díky i všem zaměstnancům, kteří se na přípravě a průběhu celé akce podíleli.

 

Foto z akce: